05
november
2015
|
16:09
Europe/Amsterdam

ZWARTE PIETENDISCUSSIE ONTRAFELD BIJ DE VARA OP NPO 1

Wat ligt er ten grondslag aan de heftige emoties in de Zwarte Pietendiscussie? Aan de vooravond van de intocht van Sinterklaas gaan drie voor- en drie tegenstanders van Zwarte Piet, onder leiding van Menno Bentveld, de confrontatie met elkaar aan. Ze maken een tocht langs plekken in Nederland die een rol hebben gespeeld in de discussie en die duidelijk maken welke extreme reacties het thema losmaakt. Aan de hand van persoonlijke ervaringen gaan de deelnemers het gesprek met elkaar aan en wordt geprobeerd de kwestie te ontrafelen. Lukt het de zes het eens te worden over hoe we in de toekomst met dit heikele onderwerp om kunnen gaan? “Zwartepieten!” is op 13 november om 21.30 uur te zien bij de VARA op NPO 1.

Menno Bentveld: “We kennen allemaal de beelden van de hevige demonstratie en hoog opgelopen emoties rondom dit thema. Het was vooraf dus een spannende uitdaging om met zes mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan, het land door te gaan. Maar je merkt dat mensen uiteindelijk toch nader tot elkaar komen wanneer ze een keer echt luisteren naar argumenten van de andere partij en zich verdiepen in elkaars achtergrond. Zo ontstaat er een vruchtbare discussie en kan het probleem als het ware worden afgepeld.”

In ‘Zwartepieten!’ bezoeken de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet Gouda, waar tijdens de intocht van Sinterklaas vorig jaar hevig werd gedemonstreerd, onder meer door deelnemer Jerry. De groep bezoekt een tattooshop in Alkmaar waar een echtpaar Zwarte Piet op het lichaam laat zetten, tot afgrijzen van de tegenstanders en instemming van de voorstanders. Daarnaast wordt er een pietencentrale bezocht, spreken de deelnemers mensen in een Surinaams bejaardenhuis en op een markt in de Bijlmer, en komen ze via een historicus en een kenner van tradities meer te weten over de oorsprong van Zwarte Piet. Na twee volle dagen wordt de balans opgemaakt; hebben de discussies en de verkregen informatie ertoe geleid dat deze groep tot een ‘compromis-Piet’ kan komen?