Hilversum,
20
mei
2021
|
10:30
Europe/Amsterdam

SOPHIE HILBRAND VOLGT BURGERS DIE DE STRIJD AANGAAN MET LOKALE BESTUURDERS IN DERDE SEIZOEN 'OPSTANDELINGEN'

Sophie Hilbrand zoekt uit waarom sommige burgers tot wanhoop worden gedreven in Rotterdam, Makkinga, Heerlen, Arnhem, Culemborg en Graspeel.

Waarom komen burgers in opstand tegen hun bestuurders? Wat is de reden dat zij niet worden betrokken bij belangrijke beslissingen in hun gemeentes? En wat zijn de gevolgen hiervan voor beide partijen? In het BNNVARA-programma 'Opstandelingen' onderzoekt Sophie Hilbrand de pijnpunten en zwakke plekken van de lokale democratie. En waar de burgemeesters en wethouders in het vorige seizoen bijna allemaal geen weerwoord wilden geven, kiezen de meesten er nu toch voor om verantwoording af te leggen over het onrecht dat inwoners ervaren. Het derde seizoen van Opstandelingen is vanaf donderdag 3 juni elke donderdag om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Sophie: "Je ziet mensen echt geplet worden door het systeem, of het nou gaat over de sloopkogel in Rotterdam of een gevaarlijke ligplaats van een woonboot in Arnhem. De frustratie van niet gehoord worden, in je recht staan en het niet krijgen. En dan volgt... de opstand."

1. Sloopstad Rotterdam (3 juni)

De gemeente Rotterdam wil meer diversiteit in haar bevolkingssamenstelling. Huizen in wijken met minder draagkrachtige burgers worden gesloopt om plaats te maken voor duurdere woningen en mensen met geld. De oorspronkelijke bewoners hebben weinig andere keus dan te vertrekken. Sophie volgt Menno, die zich al jaren hun lot aantrekt en ze aanzet om in opstand te komen. Een strijd tegen de sloop van de wijk en de afbraak van de saamhorigheid, die in de wijk Tweebos tot een bittere ontknoping komt.
Presentatie: Sophie Hilbrand, regie: Robert van Tellingen, research: Jacqueline Maris

2. Loopgraven in Makkinga (10 juni)

Makkinga is trots op haar motorcrossbaan, de Prikkedam. Maar als Roel en Constance ernaast komen te wonen ervaren ze, net als hun buren, geluidsoverlast. De gemeente probeert al jaren te gedogen dat geluidsnormen worden overschreden, maar Roel gaat juridisch het gevecht aan en dwingt de gemeente tot handhaving.
Presentatie: Sophie Hilbrand, regie: Elena Lindemans, research: Salima Bouchtaoui

3. Ongehoord in Heerlen (17 juni)

Patrick, uit de kinderrijke Voskuilenweg in Heerlen, is verbijsterd als hij een flyer ontvangt van de gemeente. Hierin staat dat er om de hoek een opvanghuis voor verslaafde zorgmijders komt. Het is een bewuste zet van de wethouder om hen niet te informeren. Want in de wijken van Heerlen leidde buurtprotest voorheen steevast tot afstel, en sinds die tijd slaat de wethouder de burgers over.
Presentatie: Sophie Hilbrand, regie: Kees Schaap, research: Salima Bouchtaoui

4. Arnhem op Ramkoers (24 juni)

Marloes en Jeroen wonen op een oude boot in een industriehaven van de Neder-Rijn, maar al jaren lopen ze dagelijks gevaar aangevaren te worden door vrachtschepen. Net als vele andere woonbootbewoners is hen al jaren een andere ligplaats beloofd, maar de gemeente komt steevast haar beloftes niet na. Jeroen en Marloes gaan namens de bewoners de strijd aan.
Presentatie: Sophie Hilbrand, regie: Esther Pardijs, research: Jan-Cees Terbrugge

5. Hoog spel in Culemborg (1 juli)

De idealistische wethouder van Culemborg begint een initiatief dat moet leiden tot enthousiasme voor de bouw van de zes grootste windmolens ter wereld in deze kleine gemeente. Maar als omwonenden in protest komen, begint de gemeenteraad te wankelen en ontspint zich een spel waarin gemeente, burgers, provincie, wind-idealisten en energiemaatschappij Eneco tegenover elkaar komen te staan.
Presentatie: Sophie Hilbrand en Erik Dijkstra, regie: Kees Schaap, research: Jan-Cees Terbrugge

6. De Beerput van Graspeel (8 juli)

Olga hangt de was nooit buiten en houdt de ramen potdicht. Piet zit bij warm weer het liefst binnen; de stank is dan onverdraaglijk. De Graspeel, een buitengebied in noordoost Brabant, was ooit voorbestemd als ontwikkelingsgebied voor intensieve veehouderij. Hoewel dat plan na actie van omwonenden sneuvelde, is het sindsdien toch met toestemming van de gemeente volgeplempt met vleeskuikens en mestvarkens. De frustratie van de bewoners bereikt het kookpunt als vier net opgeleverde megastallen gevuld worden met nog eens 17.000 biggen.
Presentatie: Sophie Hilbrand, regie: Elena Lindemans, research: Jacqueline Maris