Hilversum,
16
oktober
2023
|
15:49
Europe/Amsterdam

MENNO BENTVELD REIST DOOR NEDERLANDSE ENERGIETRANSITIE IN ‘ENERGIEMAN’

In de vierdelige serie 'Energieman' onderzoekt presentator Menno Bentveld de energietransitie: een ingrijpende verandering in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken. Eeuwenlang heeft de mens fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas verstookt. Nu groeit het besef dat deze bronnen eindig zijn en schadelijk voor het milieu. Daarom moet het anders. Maar hoe? In de overgang naar duurzame energie gaat ons land volledig op de schop. Geen provincie blijft gespaard. Het probleem is dat mensen vaak wel verandering willen, maar liever niet in hun eigen omgeving. Samen met regisseur Geertjan Lassche reist Menno door Nederland. Verwondering, ontzag en huivering gaan bij deze ontdekkingstocht hand in hand. Hoe diep willen we nog graven? Dulden omwonenden nog vervuilende industrie? Willen we afhankelijk blijven van verre landen of moeten we voortaan al onze energie zelf produceren? En bovenal: wie zijn de winnaars en wie de verliezers in deze transitie? ‘Energieman’ is vanaf maandag 30 oktober vier weken te zien om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Aflevering 1: Noord-Nederland
Menno reist af naar Groningen waar het jarenlang boren naar aardgas het landschap, de bewoners en hun huizen zwaar getekend heeft. Nu de Groninger gaskraan dicht is wordt het aardgas geïmporteerd. Aan boord van een zeesleper worden reusachtige tankers vol vloeibaar gas wekelijks de Waddenzee overgetrokken om aan te meren in de Eemshaven. Veel daarvan wordt echter direct doorverkocht aan het buitenland. Hoe is dat in deze tijd van energieschaarste te verantwoorden?

Waar Noord-Nederland vroeger bekend stond als nationale graanschuur, worden landerijen nu steeds vaker volgepland met zonnepanelen en windmolens. De betreffende boeren die hun land aan de energieproducent hebben verpacht zijn spekkopers, maar de impact op de omwonende dorpelingen is enorm: zij plukken de zure vruchten. In de turbulente wereld van de energietransitie pikken velen hun graantjes mee: de veehouder is via zijn mestoverschot plotseling energieproducent geworden en de orchideeënkweker maakt via een hightech centrale nu meer stroom dan hij zelf op kan maken.

Aflevering 2: De Hollandse Kust
Tata Steel in IJmuiden is verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2 uitstoot in Nederland én de grootste uitstoter van stikstof. Voor de staalproductie gebruikt Tata kolen, die een groot risico vormen voor de gezondheid van omwonenden. ’s Nachts wordt Menno met een scheepsloods afgezet op een reusachtig kolenschip, afkomstig uit Canada met als bestemming de haven van Tata.

Tussen het vloeibare staal en de opgestapelde cokes houden Tata-medewerkers een warm pleidooi voor de verduurzaming van hun geliefde bedrijf en laten ze Menno zien dat ze alles op alles zetten om op een dag groen staal te smeden. Maar buiten de poort verzamelen Greenpeace en bezorgde omwonenden zich. Het roer moet om. Het langer verstoken van kolen is onbespreekbaar. Intussen staan er reeds honderden windmolens op de Noordzee en nog een veelvoud daarvan is onderweg. Zij moeten de stroom opwekken waarmee waterstof geproduceerd zal worden zodat Nederland groen staal kan gaan maken. 

Aflevering 3: De Rotterdamse Haven en Zuid-West Nederland
Rotterdam is mondiaal een van de grootste overslag havens van ruwe olie. Deze olie wordt in de haven verwerkt en doorgevoerd. Daarmee is de haven een Europese distributiehub voor aardolie. Maar nu we stoppen met fossiele brandstoffen en het gebruik van olie wordt afgebouwd, transformeert de Rotterdamse haven zich in rap tempo tot internationale speler in de overslag van duurzame energie. Menno bezoekt de haven om te zien wat daar nu gebeurt. Daarnaast gaat hij op bezoek bij de kerncentrale in Borsele.

Aflevering 4: Limburg
In de kolenmijnen van Limburg duikt Menno in de vraag hoe energie kan worden opgeslagen en verdiept hij zich in de accu van de toekomst. Zodat we de energie kunnen gebruiken op het moment dat het nodig is. In Teuge stijgt Menno op in een elektrisch vliegtuig en ziet hij met eigen ogen de superbatterij waarmee het toestel wordt opgeladen. 

Energieman is de opvolger van de serie Waterman waarin Menno zich verwonderde over hoe wij in Nederland het water managen.

Bekijk hieronder promo van Energieman:

download
Trailer Energieman Menno Bentveld BNNVARA